Narmo Arkeologitjenester leverer til varierte behov.

Daglig leder arkeolog cand.philol Lars Erik Narmo har 30 års erfaring fra forskning, formidling og forvaltning av kulturminner for ulike institusjoner i hele Norge.

Narmo Arkeologitjenester ble etablert i 2008 og flyttet fra Lofoten til Dokka i Nordre Land i 2012.


Arkeologi betyr "læren om det gamle" (av gresk αρχαίος = gammel og λόγος = ord/tale/lære). Narmo Arkeologitjenester har arbeidet med levninger fra de første fangstfolkene etter istiden til tyske fangeleire for sovjetiske krigsfanger fra andre verdenskrig. Empiri avhenger av prosjekt og oppdragsgiverene er offentlige og private virksomheter i Nord-Norge og Sør-Norge. I perioder drives virksomheten ved siden av prosjekter som lønnstaker. Det vil si prosjektledelse innenfor en organisasjon som alternativ til Narmo Arkeologitjenester som selvstendig konsulent. Dette gjelder særlig offentlig forvaltning av kulturminner der privat virksomhet er begrenset av lovverk og praksis.


Virksomheten er variert. I 2016 har jeg arbeidet med:

En artikkel om oppdagelsen av en "ny" bygdeborg og forskning på jernvinne har det også blitt tid til.Arkeologi gjelder i stor grad distribusjon av objekter eller egenskaper i rom. GIS (Geografiske Informasjonssystemer) er derfor elementært i feltarbeid, analyser eller fremstilling. Jeg har arbeidet med GIS siden 1997, men gjennomfører et årskurs i GIS på NTNU som kompetanseheving. Hensikten er å produsere bedre integrerte løsninger fra "rådata" til formidling. Et av fagene høsten 2016 er grunnlag for å produsere hjemmesiden i HTML og CSS kode uten bruk av Wordpress eller lignende applikasjoner. Det gir bedre mulighet for å skreddersy løsninger for kunder etter behov.


Kartet til venstre viser gravhauger fra jernalderen i Østsinni. Grunnlaget er kritisk gjennomgang av Riksantikvarens database "Askeladden" og ny oppmåling av geometrien til hver enkelt gravhaug med GPS i felt. Polygonfila med 26 gravminner er lagt inn i et API fra Mapbox. Det er enkelt å legge til turstier, severdigheter eller annet etter behov. Webkartet i bakgrunnen har få detaljer, men er gratis i bruk.